สอนทำอาหารเสริม การเก็บน้ำนมคุณแม่ การชงนม ทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ของน้องอย่างถูกลักษณะอนามัย เน้นสะอาด วาจาไพเราะ สุภาพ ซื่อสัตย์ และความปลอดภัยของน้องเป็นหลัก

ตัวอย่างการทำงานของพี่เลี้ยงเด็กจากทีมงานเรา