ทีมบริหาร  • หลักปรัชญานายจ้างได้รับความสะดวกเบามือด้วยบริการของเรา
  • ทดลองใช้บริการก่อน 30 ก่อนถูกใจจึงเซ็นสัญญาจ้าง เรากล้าท่านอย่างมั่นใจ

นาย ณัฐวุฒิ ปรมหิน (เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานทั่วไป)

“ ส่วนตัวผมเน้นมองในเรื่อง ระบบการคัดเลือกพนักงานของทางเรา ทางเรามีการตรวจเช็คประวัติพนักงานมาอย่างละเอียด เพื่อความปลอดภัย ของลูกค้า โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบที่เป็นระบบเริ่มจาก การเช็คประวัติ อาชญากรรม และเช็คประวัติอื่นๆ อาทิเช่น การต้องโทษทางอาญา และคดีแพ่งมาก่อนหรือไม่ เพื่อเป็นการการันตีว่าทางบุคลากรที่เรา เลือกสรรมาล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความสามารถ มีความซื่อสัตย์ ”

ประวัติการศึกษา:

  • 2556 - 2560 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  • 2257 ประกาศนียบัตร พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
  • 2558 ประกาศนียบัตร โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยศาลจังหวัดเลย
  • 2560 ประกาศนียบัตร การเสริมสร้างการออกเสียงประชามติ โดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ประวัติการทำงาน:

  • 2560 – ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานทั่วไป บริษัท ไนส์ ดิเวลลอป อินเตอร์ เฮ็ลธ์ สคูล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด